alt1903 – 1904: 

A templomunk építésére gyűjtéseket szerveztek.

Az elmondások szerint nemcsak pénzt, hanem sok esetben terményt is adományoztak.

Wágner Ede bácsi (Krix Pál bíró unokája) így hallotta egykor a nagypapájától, hogy Nagyharsányból 2 lovaskocsi búzát adományoztak. 
Ez azért is volt feltűnően sok, mivel ott kevés volt a katolikus hívek száma. Az összes gyűjtött termény eladásra került, ebből a pénzből vették a templom építéséhez az összes téglát. Még maradt is valamennyi belőle.
Ebből a maradék téglából épült az akkori hullaház, melyet 1970-ben ravatalozóvá alakítottak át!

A pócsai templomépítkezésre alispáni engedéllyel került sor.
A hívek gyűjtést szerveztek Baranyában közel 60 napon át!  A templom tervét Wéber Sándor műépítész készítette el. Hatósági engedéllyel kezdték el az építkezést a nyár derekán.

Az új templom ( Pócsának addig csak kápolnája volt) helyét Mammel Lambert hívőtől vették meg 400 Korona árban. A hely a templom javára bekebeleztetett!
Magát az építkezést külön e célra választott építőbizottság ellenőrizte. A vállalkozó maga a tervező volt!

A költségvetési összeg :11.145 Korona és 59 frank.A gyűjtés és a templom készpénzkészlete után fennmaradó hiányt a hitközség vállalta magára. A gyűjtés eredménye: 4072 Korona és 96 frank.
Ebből Schaumburg Lippe György herceg: 500 Korona.

Pócsa a plébánosnak járó földmunka megváltására 12 Korona és 80 frank-otfizet.
A kisközségekben a tanítók egyedül végezték a hitoktatást is.

1905:

Ezen év őszén, Alexandriai Szent Katalin községi védőszent napján szentelték fel, természetesen egyházhatósági engedéllyel. A pócsai kápolnát illetőleg a templomot egyszerre, nagyszámú hívek jelenlétében.
A hercegi uradalom részéről a rossz idő ellenére jelen volt Geidemann Ottó, dárdai uradalmi igazgató.

A templom felépítéséhez a kis község majdnem erején felül példás áldozatkészséggel járult.
DEUS RETRIBUA! ( A jóisten viszonozza nekik!)

alt  alt

alt  alt

1930. november 25.:  

A pócsai templom búcsúünnepén, a templomépítés 25. évfordulóját és egyben harangszentelési ünnepét tartották!
A budapesti Szlezák László harangöntödéből szerezték be a hívek adományaiból egy 149.5 kg súlyi harangot, amelynek összköltségi átlag 1000 pengőre rúgtak, beszámítva az akkori új vaskorona, szerelési és forgalmi költségeket is.

A harangot egyházhatósági engedély keretében megáldották.

A harangon ez a felirat áll: Szent Katalin Szűz könyörögj érettünk!

alt