alt

Az egyutcás településen 70 lakás van, amelyből csak egyetlen önkormányzati tulajdonú. A vezetékes ivóvíz – ellátottság 83%-os, a földgáz 60%-os, csatorna nincs. A telefonhálózat cross-bar rendszerbe kapcsolt, ellátottsága 65%-os. A faluhoz tartozó Pócsapuszta két lakóházában tízen élnek, egy kilométerre a falutól.

A körjegyzőséghez tartozó négy településről Borjádra járnak az óvodások és a kisdiákok. Községházában található a Polgármesteri Hivatal, az orvosi rendelő, valamint a nyugdíjas klub. Ezen kívül van egy Közösségi ház kb. 70 m2 alapterületű, ebben kapott helyet a könyvtár, az ifjúsági klub, valamint a népi hagyományokat bemutató nemzetiségi szoba. A hagyományok, és kultúra őrzése egyre nagyobb hangsúlyt kap, népviseletben viszont már senki sem jár.

 

Pócsán ipari termelés nem folyik, meghatározó ágazat a mezőgazdaság. Elsősorban búzát és kukoricát termelnek, de szarvasmarha – tenyésztéssel is foglalkoznak. Jelentős a háztáji és kertgazdálkodás, szőlőtermelés nem jellemző.

A falu legjelentősebb rendezvénye a Katalin napi búcsú.

 

Légi felvétel 2005 Pócsa

 Légifelvétel 2005-ben