2014. szeptember 29. alt

       

MEGÚJUL PÓCSA CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ RENDSZERE

Több korábban megvalósult fejlesztés után, 2014 nyarán Pócsa község önkormányzata újabb projektet indított el. Megkezdték azt a munkát, melynek keretében a csapadékvíz-elvezetést oldják meg a településen, ezáltal megelőzve a károkat, melyeket az újabb vízelöntések okoznának.

Pócsa község belterülete a Dél-baranyai dombság kistájhoz tartozó domboldalak között található.  A község kül- és belterületére hulló csapadékvizeket a Karasica-vízfolyás vezeti el, illetve a meglevő csapadékvíz-csatornahálózaton keresztül folynak le. Azonban a jelenlegi elvezetések nem megfelelőek, alkalmatlanok arra, hogy a keletkező vizeket káresemény-mentesen „tüntessék el”. A másik jelentős probléma, hogy a keleti dombokról érkező vizek rendezetlenül jutnak a befogadóba, így a hirtelen keletkező, nagy mennyiségű lefolyó víz rendszeresen elönti a belterületet. E gyakran jellemző rendezetlen állapotok pedig veszélyeztetik az ott lakók élet- és vagyonbiztonságát.

A felgyülemlő, jelentős mennyiségű víz udvarokon, lakóépületeken, gazdasági épületeken keresztül folyik keresztül, elönti a nagy forgalmat bonyolító utat, ezáltal lehetetlenné teszi a gyalogos közlekedést, továbbá tekintélyes mennyiségű iszappal borítja be a környező ingatlanokat. Pócsa község önkormányzata számos káreseményt rögzített már az elmúlt évek során: 2010. június 2-án például a rendkívüli esőzések következtében beomlott egy önkormányzati tulajdonú, közterületi pince. 5-6 m mély és 10 m átmérőjű üreg keletkezett, sőt, a helyszín mellett több mélyedés jött létre, ami további beomlásokkal veszélyeztetett. 2011. augusztus 4-én pedig olyan nagy mennyiségű eső zúdult a településre, hogy a csapadék telítette a községet átszelő közút melletti elvezető árkokat. A lezúduló víztömeg mintegy 25 méter hosszan megrongálta az önkormányzat tulajdonát képező csapadékvíz-elvezetőt. Az árok beton aljzatát, valamint oldalfalait egyaránt felszaggatta a víztömeg.

A projekt elsődleges célkitűzése tehát a csapadékvíz-elvezető infrastruktúra fejlesztése, az okozott káresemények csökkentése, megszüntetése. A kedvezményezett mindemellett a természeti és az épített környezet védelmét is alapvető fontosságúnak tartja.

A Baranya megyei Pócsa a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében 50,82 millió forintos pályázati támogatást nyert el. A „Pócsa község vízrendezése” című projekt kivitelezése 2014 augusztusában indult, és 2015. április végén fejeződik be.

További információk: Nyisztor Sándor polgármester

Pócsa Község Önkormányzata

7756 Pócsa, Petőfi S. u. 58.

Tel.: 06/69-373-696

Mob.: 06/30-348-6664

E-mail: nyisztorsandor@freemail.hu